ฟิล-เลอร์ เติมตรงไหนได้บ้าง? ช่วยอะไร? อยู่ได้นานแค่ไหน?