ทำตาสองชั้น จำเป็นต้องเปิดหัวตาด้วยไหม ถ้าไม่เปิดจะเป็นอย่างไร