เราเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หรือเปล่า? เราจะรู้ได้ยังไง?